AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időpontja:
2021. január 23. 10:00

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük. Érdemes korábban elindulni otthonról, mert 10:00 óra után nem engedhetjük be az elkéső vizsgázókat a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál tesszük közzé.
Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett, külön értesítést iskolánk nem küld.
Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Hibajavítót használni tilos!
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
Kérjük, hogy a diákok a vizsgára feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt.
A járványhelyzetre való tekintettel a kísérő szülők nem tartózkodhatnak az iskola épületében.
Tájékoztatásul közöljük, hogy minden dolgozatot két szaktanár néz át és értékel.
Az ide vonatkozó törvény szerint az írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintés időpontja és helyszíne:

2021. január 29. 8:00-16:00.

Értékelő lapok átvétele:

január 31-től 7:30 és 16:00 óra között.
Az értékelő lapokat nem adjuk postára, az iskolában lehet átvenni!