Duális képzések

A német mintára kialakított duális képzés rendszere a felsőoktatás és a vállalatok igényének összehangolása, együttműködése nyomán kialakuló képzésforma. Az elméleti oktatás szakiskolában, a gyakorlati képzés üzemekben, vállalatoknál történik. Az iskolák feladata, hogy az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket átadják, míg az üzemi képzés a szakmai képességeket fejleszti. Ez a képzésforma a felsőoktatás, gazdaság és munkaerőpiac még szorosabb összekapcsolódását eredményezi, ugyanis a duális képzésben töltött évek alatt a hallgató piacképes tudásra tesz szert.

  

 

A duális képzés számos előnyt hordoz magában mind a képzésben részt vevő hallgató, mind az üzemek, vállalatok számára. Egy diák a képzés elvégzése után a diploma mellett álláshoz is jut, hiszen az őt foglalkoztató üzem/vállalat szívesen látja viszont a saját igényeinek megfelelő szakembert. A diák a képzés alatt részt vesz projektekben, a vállalat által nyújtott technológiával ismerkedhet meg, valamint egyszerű a szakdolgozati téma megválasztása is, és megírásához minden segítséget megkap a vállalattól. A legjobb szakemberektől tanulhatja jövendőbeli szakmája alapjait és fortélyait, egy fiatal és dinamikus csapat tagja lehet, ahol nap, mint nap új emberekkel és kihívásokkal találkozhat. A projektfeladat-központú oktatás felelősségvállalásra ösztönöz, a nemzetközi közeg pedig arra ad lehetőséget, hogy a diák napi szinten használja nyelvtudását a gyakorlatban.

Egy üzem/vállalat számára azért kifizetődő ez a képzésforma, mert viszonylag hamar képes az elhivatott diákok bevonására, valamint a felsőoktatási intézmény a munkaerőpiac számára kompetens, diplomás szakembert bocsát ki. Csökken mindkét fél kockázata, ugyanis az iskolából való kilépés és a munkapiacra történő belépés összecsúszik.

Duális képzés agrár, egészségtudományi, gazdaságtudományok, informatika, műszaki vagy természettudomány képzési területen indított, gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon, valamint szociális munka alapképzési szakon folytatható.

A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy egy minősített partnerszervezetnél a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeként munkatapasztalatot szerez, a szakmai kompetenciáit pedig már a képzés alatt megerősíti.

A partnerszervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó, a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított Egyeztetett Duális Képzési Programmal (EDKP). A partnerszervezet az EDKP alapján a saját igényei szerint képezi a hallgatókat, és profiljának megfelelően támogatja, gyakorlati ismeretekkel bővíti, kiegészíti a hallgatók intézményi képzését. Ezáltal kineveli jövőbeli munkatársait, akik az oklevélszerzést követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek.