TUDNIVALÓK A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁJÁVAL KAPCSOLATBAN

Ideje: 2020. február 27. (szombat) 8.00-tól
Szükséges dokumentumok:
1) Azonosító okmány: (személyi igazolvány / diákigazolvány / útlevél)
2) Félévi bizonyítvány
3) Naplókivonat

Az iskola felvételi bizottságokat hoz létre, amelyek időben párhozamosan dolgoznak.
A szóbeli felvételi vizsgarészre minden olyan tanuló időpontot kap, aki az iskola valamely tagozatát megjelölte.
A szóbeli felvételi 10 perces időkeretben kerül lebonyolításra.

A szóbeli felvételi vizsga beosztása a honlapon kerül közlésre 2020. február 20-án. A felvételizők a tanulói azonosítójuk alapján kereshetik meg a rájuk vonatkozó időpontot.

A szóbeli felvételi vizsgán 50 pont szerezhető.

Teljesítendő feladatok, tudnivalók:
• A tanuló röviden bemutatkozik a vizsgabizottságnak. A bemutatkozáshoz elhozhatja azon tárgyait, amiket szeret, fényképeket vagy okleveleket és érmeket, melyeket valamilyen tevékenysége kapcsán kapott.
• A felvételi vizsgabizottsággal irányított beszélgetést folytat a tanuló.
• A vizsgabizottság különböző egyszerű feladatok (fogalmak definiálása, képleírás és képpel kapcsolatos asszociációk, spontán beszélgetés) kapcsán méri fel a tanuló szóbeli kifejezőkészségét, gimnáziumi tanulmányokra való alkalmasságát.

A felvételi vizsgára a tanuló hozza magával félévi bizonyítványát.

A dráma tagozatra való bekerülés feltétele a szóbeli felvételi vizsga teljesítése mellett a drámás alkalmassági vizsga.
Az alkalmassági vizsgára 3 verssel, 1 monológgal (prózarészlettel) illetve 1 dallal kell készülni.
Az alkalmassági vizsga megfelelt vagy nem megfelelt minősítéssel zárul.